Här kan du se tidigare SWF buteljeringar

Ett PowerPoint bildspel sparat som PDF. Innebär att en PDF-läsare måste vara installerad i datorn.

Bengt Carlsson, Borås har bidragit till detta bildspel om SWF buteljering 1-20